YRITYS

Jämsän Aluelämpö Oy

 

Jämsän Aluelämpö Oy on Jämsän kaupungin ja Jämsän Sähkö Oy:n 20.12.1979 perustama kaukolämpötoimintaa harjoittava yritys. Nykyisin yhtiön omistaa Jämsän kaupunki.
Jämsän Aluelämpö Oy on Energiateollisuus ry:n jäsen.

 

Lämmönmyyntimme on noin 130 GWh vuodessa ja liikevaihto 6,3 milj.euroa.

Asiakkainamme on 496 kiinteistöä rakennustilavuudeltaan yli 3 milj. m³.

Kaukolämpöverkkomme kattavat Jämsän, Jämsänkosken, Kaipolan ja Hallin keskustaajamat.

Jämsänjokilaaksossa teemme yhteistyötä lämmönhankinnassa UPM-Kymmene Oyj:n paperitehtaiden kanssa.

Asiakkaillemme toimitettu kaukolämpöenergia on lähes täysin hankittu Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtailta.

Jämsänkoskella tästä lämmöstä yli puolet on voitu tuottaa paperitehtaan lämmön talteenottojen avulla.

Tehtaiden voimalaitokset käyttävät lähes yksinomaan kotimaisia polttoaineita.

Jämsän Aluelämpö Oy:n omia öljykäyttöisiä lämpökeskuksia käytetään kovimpien pakkasten, tai tehtaan huoltoseisokkien aikana.

Hallissa kaukolämpöenergia tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla vuonna 2004 valmistuneessa Termopoint Oy:n toimittamassa lämpökeskuksessa.

Kotimaisten polttoaineiden osuus sielläkin on tuotetusta lämpöenergiasta yli 82%.