Jämsän Aluelämpö Oy:llä on käytössä Logican toimittama Lämpökanta-asiakastietojärjestelmä, jolla lämpölaskujen lisäksi voidaan kaukolämpöasiakkaille laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja näiden lämmönkäytöstä. Lämpölaskutus tapahtuu kerran kuukaudessa todellisten kulutusten mukaan jälkikäteen. Pientaloasiakkaita laskutetaan kuitenkin kolmen kuukauden välein.

Lämpömäärämittareiden luku tapahtuu jokaisen kuukauden vaihteessa automaattisesti kaukoluentana. Mittarilukemat siirtyvät suoraan asiakastietojärjestelmään ilman erillistä käsin tapahtuvaa tallennusta.

Useimmille asiakkaillemme on asennettu tuntitehot rekisteröivä mittari, jolloin tarvittaessa voidaan asiakkaan lämpötehon tarvetta ja energiankäyttöä selvittää hyvinkin tarkasti.